کدهای انجمن ملی حفاظت از حریق امریکا NFPA

فهرست استانداردهای  NFPA

 

NFPA 1: کد پیشگیری از حریق

NFPA 2: دستورالعمل تکنولوژی هیدروژن

NFPA 3: استاندارد تست‌های یکپارچه پیشگیری از حریق و سیستم‌های ایمن زندگی

NFPA 10: استاندارد خاموش کننده‌های قابل حمل

NFPA 11: استاندارد فوم‌های کم، متوسط و پر توسعه

NFPA 11A: استاندارد سیستم فوم‌های متوسط و پرتوسعه

NFPA 11C: استاندارد تجهیزات سیار و متحرک فوم

NFPA 12: استاندارد سیستم‌های خاموش‌کننده دی اکسید کربن

 استاندارد نصب سیستم‌های اسپرینکلرNFPA 13:

NFPA 14: استاندارد نصب شلنگ‌ها و هیدرانتهای آتش نشانی

NFPA 15: استاندارد سیستم‌های پاشش آب

NFPA 16: استاندارد‌های نصب اسپرینکلرهای فوم – آب و سیستم‌های پاشش فوم – آب

NFPA 17: استاندارد سیستم‌های خاموش کننده‌های شیمیائی خشک

NFPA 18: استاندارد سیستم‌های تر

NFPA 20: استاندارد نصب پمپ‌های ثابت برای پیشگیری از حریق

NFPA 22: استاندارد منابع آب آتش نشانی

NFPA 24: استاندارد نصب تجهیزات آتش نشانی

NFPA 25: استاندارد بازرسی، تست، تعمیر و نگه داری سیستم‌های آتش نشانی آبی

NFPA 30: دستورالعمل مایعات قابل اشتعال و احتراق

NFPA 31: استاندارد نصب تجهیزات نفت سوز

NFPA 32: استاندارد ماشین آلات خشک شوئی

NFPA 33: استاندارد استعمال اسپری که در مواد قابل اشتعال و احتراق به کار می‌رود.

NFPA 36: استاندارد کارخانه‌های استخراج حلال ها

NFPA 37: استاندارد نصب موتورهای احتراقی و توربین‌های گازی

NFPA 40: استاندارد ذخیره و کار با فیلم‌های نیترات سلولزی

NFPA 42: استاندارد انبار پلاستیک‌های پیروکسی لین

NFPA 45: استاندارد حفاظت از حریق در آزمایشگاه‌های شیمیائی

NFPA 46: توصیه‌های ایمنی برای انبار نمودن تولیدات

NFPA 50: استاندارد مصرف اکسیژن و تاسیسات مصرف کننده

NFPA 51: استاندارد طراحی و نصب سیستم‌های گازی اکسیژن سوز در جوشکاری و برشکاری

NFPA 52: دستورالعمل سیستم‌های گازسوز وسایل نقلیه

NFPA 53: توصیه‌های لازم در رابطه با مواد، تجهیزات و سیستم‌هائی که در فضاهای غنی از اکسیزن استفاده می‌شوند.

NFPA 55: استاندارد ذخیره‌سازی و کاربرد سیلندرهای گاز مایع فشرده قابل حمل

NFPA57: دستورالعمل سیستم سوخت‌رسانی وسایل نقلیه با سوخت LNG

NFPA 61: استاندارد پیشگیری از حریق وانفجار گرد و غبار در فرآیندهای کشاورزی و غذائی

NFPA 68: استاندارد پیش‌گیری از انفجار بوسیله تخلیه و سوزانیدن

NFPA 69: استاندارد سیستم‌های پیش‌گیری از انفجار

NFPA 70: کدهای ملی حریق

NFPA 72: دستورالعمل سیستم‌های اعلام و هشدار حریق

NFPA 73: دستورالعمل بازرسی برق در ساختمان ها

NFPA 75: استاندارد حفاظت از تجهیزات

NFPA 76: استاندارد پیش‌گیری از حریق تجهیزات ارتباطی

NFPA 77: توصیه‌های لازم برای الکتریسیته

NFPA 79: استاندارد برق برای ماشین آلات صنعتی

NFPA 80: استاندارد درها و پنجره‌های حریق

NFPA 82: استاندارد زباله سوزها و تجهیزات آن ها

NFPA 85: دستورالعمل دیگ بخار و خطرات سیستم احتراق

NFPA 86: استاندارد کوره‌ها و دیگ ها

NFPA 87: توصیه‌های لازم برای گرم کن‌های سیالات

NFPA 88A: استاندارد پارکینگ و ساختار آن

NFPA 88B: استاندارد تعمیرگاه‌ها وگاراژها

NFPA 90: استاندارد نصب سیستم‌های تهویه و تبرید

NFPA 91: استاندارد نصب سیستم‌های تخلیه هوا، گازها و ذرات جامد غیرقابل احتراق

NFPA 92: توصیه‌ها برای سیستم کنترل دود

NFPA 96: استاندارد پیش‌گیری از آتش‌سوزی و کنترل سیستم‌های تهویه در آشپزخانه‌های تجاری

NFPA 97: استاندارد دودکش‌ها، تهویه‌ها و تجهیزات تولید گرما

NFPA 803: استاندارد پیشگیری از حریق در صنایع اتمی رادیواکتیو

NFPA 804: استاندارد پیشگیری از حریق راکتورهای آب سبک در نیروگاه تولید برق

NFPA 820: استاندارد پیش‌گیری از حریق تاسیسات تصفیه فاضلاب

NFPA 853: استاندارد نصب سیستم‌های جایگاه‌های سوخت ثابت

NFPA 900: دستورالعمل انرژی ساختمان

NFPA 901: استاندارد طبقه‌بندی گزارش‌های حوادث و اطلاعات پیشگیری از حریق

NFPA 902: راهنمائی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه حوادث

NFPA 903: راهنمائی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه خسارات مالی

NFPA 904: گزارش نویسی جهت پیگیری حوادث

NFPA 906: راهنمائی جهت رویدادهای حریق

NFPA 909: راهنمائی جهت حفاظت از منابع فرهنگی، موزه‌ها، کتابخانه‌ها و محل‌ای عبادت و پرستش

NFPA 914: پیشگیری از حریق سازه‌های تاریخی

NFPA 921: راهنمائی جهت بازرسی‌های آتش‌سوزی و انفجار

NFPA 1000: استاندارد تائید و ارائۀ گواهینامه جهت خدمات آتش نشانی

NFPA 1001: استاندارد شرایط احراز صلاحیت آتش‌نشان

NFPA 1002: استاندارد صلاحیت رانندگان تجهیزات آتش نشانی

NFPA 1003: استاندارد صلاحیت خاموش کنندگان حریق فرودگاه

NFPA 1005: استاندارد صلاحیت خاموش کنندگان حریق دریائی

NFPA 1006: استاندارد کیفیت فنی منابع آتش نشانی

NFPA 1021: استاندارد احراز صلاحیت افسران آتش نشانی

NFPA 1031: استاندارد صلاحیت بازرسان حریق و آزمون گران طرح ها

NFPA 1033: استاندارد احراز صلاحیت بازرسان حریق

NFPA 1037: استاندارد فرماندهان حریق

NFPA 1041: استاندارد صلاحیت آموزشیاران خدمات آتش نشانی

NFPA 101: استاندارد‌های ایمنی حفاظت از جان

NFPA 105: استاندارد نصب درهای دود و سایر درهای حفاظتی

NFPA 110: استاندارد منابع نیروهای اضطراری و آماده به کار

NFPA 111: استاندارد ذخیرۀ انرژی‌های اضطراری ومنابع نیروی جانشین

NFPA 115: استاندارد پیش‌گیری از حریق‌های ناشی از لیزر

NFPA 120: استاندارد پیشگیری از حریق و کنترل آن در معادن ذغال سنگ

NFPA 121: استاندارد پیش‌گیری از حریق و کنترل آن برای خودروهای هادن روزمینی

NFPA 122: استاندارد پیش‌گیری از حریق و کنترل آن در معادن فلزی و غیرفلزی

NFPA 123: استاندارد پیش‌گیری از حریق و کنترل آن در معادن زیرزمینی ذغال سنگ

NFPA 130: استاندارد راهنمای ثابت راه‌ها و گاردریل ها

NFPA 140: استانداردهای صحنه‌های نمایش و استودیوهای ساخت فیلم

NFPA 150: استاندارد حریق و ایمنی در تسهیلات نگه داری حیوانات

NFPA 160: استادارد استفاده از تاثیرات شعله

NFPA 170: استاندارد ایمنی حریق و علائم اضطراری

NFPA 203: پیشنهادات لازم برای پوشانیدن پشت بام

NFPA 204: استاندارد تخلیه دود و گرما

NFPA 211: استاندارد دودکش‌ها، اجاق‌ها، تهویه‌ها و وسایل احتراق

NFPA 230: استاندارد پیش‌گیری از حریق در انبارها

NFPA 231: استاندارد انبارهای عمومی

NFPA 232: استاندارد حفاظت از اسناد و مدارک

NFPA 241: استاندارد ساختار حفاظت‌های ایمنی

NFPA 251: روش استاندارد تست مقاوم در برابر حریق مواد ساختمانی

NFPA 252: استاندارد روش‌های تست درهای ضد حریق

NFPA 253: استاندارد روش تست پوشش‌های سطحی در برابر تشعشعات حریق

NFPA 255: روش استاندارد تست سوختن مصالح ساختمانی

NFPA 256: روش استادارد تست سوختن پوشش‌های سقفی

NFPA 257: استاندارد تست حریق پنجره‌ها و موانع شیشه ای

NFPA 258: توصیه‌های کاربردی برای تشخیص دودهای تولید شده از مواد جامد

NFPA 259: روش تست استاندارد پتانسیل حرارتی مواد ساختمانی

NFPA 261: روش استاندارد تست برای مشخص نمودن مقاومت در برابر حریق مواد و اسباب خانه بوسیله سیگار روشن

NFPA 262: روش استاندارد انتقال شعله و دود کابل‌ها و سیم ها

NFPA 265: روش استاندارد تست حریق برای ارزیابی اتاق‌هائی که توسط منسوجات پر شده است.

NFPA 266: روش استاندارد تست حریق مبلمان و اسباب مواجه شده با منابع شعله

NFPA 268: روش استاندارد تعیین آتش‌گیری سطوح خارجی دیوارهائی که در مواجهه با تشعشع منابع حرارتی هستند.

NFPA 289: روش استاندارد تست حریق برای پکیج‌های سوخت

NFPA 291: توصیه‌های لازم برای علامت گذاری شیرهای آتش نشانی

NFPA 295: استاندارد کنترل مواد قابل اشتعال

NFPA 297: راهنمائی جهت تمرین سیستم‌های ارتباطی

NFPA 298: استاندارد فوم‌های شیمیائی جهت کترل حریق بیابان ها

NFPA 299: استاندارد حقاظت از حریق و دارائی‌ها در بیایان

NFPA 302: استاندارد پیش‌گیری از حریق در قایق‌ها و تجهیزات دریائی

NFPA 306: استاندارد کنترل خطرات گاز لوله‌ها و مخازن

NFPA 318: استاندارد پیش‌گیری از تجهیزات نیمه هادی و نیمه رسانا

NFPA 326: استاندارد ایمن‌سازی تانک‌ها و مخازن در هنگام ورود، نظافت و تعمیر

NFPA 328: توصیه‌ها برای کنترل حریق و مایعات قابل اشتعال و گازها در چاه‌ها، مجاری فاضلاب و سازه‌های مشابه زیرزمینی

NFPA 329: توصیه برای مدیریت انتشار گازها و مایعات قابل اشتعال و احتراق

NFPA 385: استاندارد وسایل نقلیه مخزن‌دار جهت مایعات قابل اشتعال و احتراق

NFPA 386: استاندارد کشتی‌های مخزن‌دار جهت مایعات قابل اشتعال و احتراق

NFPA 395: استاندارد ذخیره‌سازی مایعات قابل اشتعال و احتراق در سایت‌های ایزوله و مخازن دفنی

NFPA 400: کد مواد خطرناک

NFPA 402: استاندارد عملیات اطفا حریق هواپیمائی

NFPA 403: استاندارد خدمات اطفا حریق هواپیمائی

NFPA 405: استاندارد مهارت آتش‌نشان‌های فرودگاه

NFPA 407: استاندارد خدمات سوخت‌رسانی هواپیما

NFPA 408: استاندارد خاموش کننده‌های قابل حمل دستی هواپیما

NFPA 409: استاندارد آشیانه هواپیما

NFPA 410: استاندارد تعمیرات و نگه داری هواپیما

NFPA 414: استاندارد ماشین‌های اطفا حریق فرودگاه ها

NFPA 415: استاندارد ساختمان ترمینال فرودگاه

NFPA 418: استاندارد فرودگاه هلی کوپتر

NFPA 422: راهنمائی جهت ارزیابی واکنش حوادث هواپیمائی

NFPA 1051: استاندارد صلاحیت آتش‌نشانان صحرا و بیابان

NFPA 1061: استاندارد صلاحیت حرفه‌ای تجهیزا ارتباطی ایمنی عمومی

NFPA 1071: استاندارد صلاحیت تکنسین‌های امداد و نجات

NFPA 1081: استاندارد صلاحیت شغلی تیم‌های آتش نشانی صنعتی

NFPA 1123: دستورالعمل نمایش آتش بازی

NFPA 1124: دستورالعمل تولید، ذخیره‌سازی و خرده فروشی وسایل آتش بازی

NFPA 1125: دستورالعمل تولید فشفشه

NFPA 1126: استاندارد استفاده از فن آتش بازی

NFPA 1141: استاندارد پیش‌گیری از حریق در زمین‌های توسعه یافته در حومه شهرها و روستاها

NFPA 1143: استاندارد مدیریت حریق‌های صحرا و بیابان

NFPA 1144: استاندارد کاهش مواجهه ساختمان‌ها در مقابل حریق‌های صحرا و بیابان

NFPA 1145: استاندارد استفاده از فوم کلاس A در اطفا حریق ساختمان ها

NFPA 1150: استاندارد استفاده از فوم‌های شیمیائی برای آتش‌های کلاس A

NFPA 1192: استاندارد ماشین‌های تفریح و سرگرمی

NFPA 1194: استاندارد تجهیزات تفریح و سرگرمی پارک‌ها و کمپ ها

NFPA 1201: استاندارد خدمات امداد و نجات برای عموم مردم

NFPA 1221: استاندارد نصب، نگه داری و استفاده از سیستم‌های خدمات ارتباطی

NFPA 1231: استاندارد تامین آب برای اطفا حریق حومه شهرها و روستاها

NFPA 1250: توصیه‌های کاربردی مدیریت ریسک برای سازمان‌های خدمات اضطراری

NFPA 1401: توصیه‌های کاربردی برای آموزش خدمات حریق در زمینه ثبت و گزارش

NFPA 1402: راهنمائی برای مراکز آموزش خدمات حریق در ساختمان ها

NFPA 1403: استاندارد تکمیل آموزش آتش نشانی

NFPA 1404: استاندارد آموزش حفاظت از سیستم تنفسی

NFPA 1405: راهنمائی برای آتش‌نشانانی که به لوله‌ها و مخازن دریائی رسیدگی می‌کنند.

NFPA 1410: استاندارد آموزش‌های اولیه برای کارکنان امدادی

NFPA 1451: استاندارد برنامه آموزشی راهبری وسایل نقلیه در خدمات آتش نشانی

NFPA 1452: راهنمائی برای آموزش حریق برای پرسنلی که بررسی حریق ساختمان‌ها را انجام می‌دهند.

NFPA 1500: استاندارد برنامه ایمنی و بهداشت شغلی برای دپارتمان‌های آتش نشانی

NFPA 1521: استاندازد افسر ایمنی برای دپارتمان‌های حریق

NFPA 1561: استاندارد سیستم مدیریت سوانح در خدمات آتش نشانی

NFPA 1581: برنامه کنترل بیماری‌ها در دپارتمان‌های آتش نشانی

NFPA 1582: استاندارد برنامه جامع پزشکی حرفه‌ای در دپارتمان‌های آتش نشانی

NFPA 1583: استاندارد برنامه آمادگی جسمانی برای دپارتمان‌های آتش نشانی

NFPA 1584: استاندارد فرآیند آماده‌سازی برای اعضا تیم امدادی و تمارین آموزشی

NFPA 1600: استاندارد مدیریت در شرایط اضطراری وبلایا

NFPA 1620: توصیه‌های کاربردی برای طرح ریزی قبل از حوادث

NFPA 1670: استاندارد راهبری و آموزش برای جست و جوی فنی

NFPA 1710: استاندارد ساماندهی و آرایش کارکنان پیشگیری از حریق، امداد در شرایط اضطراری برای عموم مردم بوسیله شاغلین دپارتمان‌های آتش نشانی

NFPA 1720: استاندارد سماندهی و آرایش کاکنان پیشگیری از حریق، امداد در شرایط اضطراری برای عموم مردم بوسیله داوطلبین دپارتمان‌های آتش نشانی

NFPA 1851: استاندارد انتخاب، نگه داری و تعمیرات تجهیزات پیشگیری از حریق برای ساختمان‌های آتش نشانی و مجاور آن

NFPA 1852: استاندارد انتخاب، تعمیر ونگه داری تجهیزات تنفسی

NFPA 1901: استاندارد تجهیزات و لوازم ماشین آتش نشانی

NFPA 1906: استاندارد تجهیزات آتش نشانی صحرا و بیابان

NFPA 1911: استاندارد بازرسی، تعمیر و نگه داری، تست و از رده خارج نمودن خودروهای آتش نشانی

NFPA 1912: استاندارد تعمیر و نوسازی تجهیزات حریق

NFPA 1914: استاندارد تست تجهیزات هوائی آتش نشانی

NFPA 1915: استاندارد برنامه تعمیر و نگه داری پیش گیرانه تجهیزات آتش نشانی

NFPA 1925: استاندارد لوله‌ها و مخازن اطفا حریق دریائی

NFPA 1931: استاندارد طراحی و تولید نردبان‌های آتش نشانی

NFPA 1932: استاندارد استفاده، تعمیر و نگه داریو خدمات تست نردبان‌های آتش نشانی

NFPA 1936: استاندارد اتصالات شیلنگ‌های آتش نشانی

NFPA 1951: استاندارد پیشگیری از حوادث برای تیم‌های فنی امداد ونجات

NFPA 1961: استاندارد شیلنگ‌های آتش نشانی

NFPA 1962: استاندارد بازرسی، نگهداری و استفاده از شیلنگ‌های آتش نشانی، کوپلینگ‌ها، سر نازل‌ها و تست شیلنگ‌های آتش نشانی

NFPA 1963: استاندارد اتصالات شیلنگ‌های آتش نشانی

NFPA 1964: استاندارد نازلۀ آب پاش

NFPA 1965: استاندارد تجهیزات شیلنگ‌های آتش نشانی

NFPA 1971: استاندارد پیش‌گیری از حریق برای ساختمان‌های آتش نشانی و ساختمان‌های مجاور

NFPA 1975: استاندارد لباس‌های مخصوص ایستگاه و کار

NFPA 1977: استاندارد تحهیزات و البسه حفاظتی برای اطفا حریق صحرا و بیابان

NFPA 1981: استاندارد تجهیزات تنفسی برای شرایط اضطراری

NFPA 1982: استاندارد سیستم‌های ایمنی هشدار دهنده برای افراد

NFPA 1983: استاندارد طناب‌های نجات

NFPA 423: استاندارد حفاطت از تجهیزات تست هواپیما

NFPA 430: دستورالعمل ذخیره‌سازی جامدات و مایعات اکسید کننده

NFPA 432: دستورالعمل ذخیره‌سازی پراکسیدهای آلی

NFPA 434: دستورالعمل ذخیره‌سازی حشره کش ها

NFPA 450: راهنمائی جهت اورژانس پزشکی و سیستم‌های آن

NFPA 471: توصیه جهت واکنش در برابر حوادث مواد خطرناک

NFPA 472: استاندارد صلاحیت مسئولین حوادث مواد خطرناک

NFPA 473: استاندارد صلاحیت تیم واکنش در شرایط اضطراری

NFPA 480: استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره‌برداری منیزیم جامد پودری

NFPA 481: استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره‌برداری تیتانیوم

NFPA 482: استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره‌برداری زیرکونیوم

NFPA 484: استاندارد فلزات قابل اشتعال

NFPA 485: استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره‌برداری لیتیوم فلزی

NFPA 490: دستورالعمل ذخیره‌سازی نیترات آمونیوم

NFPA 495: دستورالعمل مواد قابل انفجار

NFPA 497: توصیه برای دسته‌بندی خطرات مایعات، گازها و بخارات قابل اشتعال و مکان یابی برای نصب تجهیزات الکتریکی در محیط‌های شیمیائی

NFPA 499: توصیه برای دسته‌بندی گرد و غبار قابل انفجار و خطرات آن‌ها و مکان یابی برای نصب تجهیزات الکتریکی

NFPA 501: استاندارد ساختمان‌های تولیدی

NFPA 502: استاندارد پل‌ها و تونل ها

NFPA 505: استاندارد وسایل حلم بار صنعتی

NFPA 513: استاندارد ترمینال‌های باربری

NFPA 520: استاندارد مترو

NFPA 555: راهنمائی جهت ارزیابی پتانسیل صاعقه در خانه

NFPA 557: استاندارد بار حریق برای مهندسین طراح مقاومت در برابر حریق ساختمان ها

NFPA 560: استاندارد ذخیره‌سازی و بهره‌برداری از اتیلن اکساید جهت ضدعفونی نمودن

NFPA 600: استاندارد تیم آتش‌نشانان صنعتی

NFPA 601: استاندارد سرویس‌های امنیتی در کاهش خطرات و پیش‌گیری از حریق

NFPA 651: استاندارد ماشین کاری، انتقال و استخراج آلومینیوم

NFPA 655: استاندارد برای پیشگیری از حریق‌ها و انفجارات گوگردی

NFPA 664: استاندارد پیش‌گیری از حریق و انفجارات فرآیندها و صنایع چوب

NFPA 701: روش استاندارد تست حریق برای گسترش حریق در منسوجات و فیلم ها

NFPA 704: سیستم استاندارد برای تعیین و مشخص نمودن خطرات مواد برای واکنش‌های اضطراری

NFPA 720: استاندارد نصب دتکتورهای منواکسید کربن و تجهیزات هشدار

NFPA 730: راهنمائی برای مواد امنیتی

NFPA 731: استاندارد نصب سیستم‌ها و تجهیزات امنیت الکتریکی

NFPA 750: استاندارد سیستم‌های پیش‌گیری از حریق به روش میست نمودن آب

NFPA 780: استاندارد نصب سیستم‌های صاعقه گیر

NFPA 801: استاندارد حفاظت از حریق تاسیسات و مواد رادیواکتیو

NFPA 1984: استاندارد سیستم‌های تنفسی برای اطفا حریق صحرا و بیابان

NFPA 1989: استاندارد کیفیت هوای تنفسی برای حفاظت از سیسم‌های تنفسی

NFPA 1991: استاندارد حفاظت از اثرات بخار‌های مواد خطرناک

NFPA 1992: استاندارد حفاظت از نشت مایعات و البسه مناسب برای مفابله با آن

NFPA 1994: استاندارد تجهیزات حفاظتی برای واکنش‌های اولیه در حوادث تروریستی

NFPA 1999: استاندارد لباس‌های حفاظتی برای تیم پزشکی امداد

NFPA 2001: استاندارد خاموش کننده‌های تمیز

NFPA 2010: استاندارد سیستم اطفا حریق ثابت

NFPA 2112: استاندارد مقاومت در برابر حریق لباس‌های آتش نشانی

NFPA 2113: استاندارد انتخاب، نگه داری، استفاده و تعمیر و نگه داری لباس‌های مقاوم در برابر حریق

NFPA 5000: دستورالعمل ایمنی سازه ساختمان ها

NFPA 8501: استاندارد بویلرهای تک مشعل

NFPA 8502: استاندارد پیشگیری از ترکیدن و انفجار کوره بویلرهای چند مشعل

NFPA 8503: استاندارد سیستم‌های سوخت پودری

 


دیدگاه خود را ارسال نمایید