دوره های مجازی

نام دوره نوع برگزاری گواهینامه مدت ساعت درج در گواهینامه مبلغ ثبت نام (ریال)
دوره آشنایی با مفاهیم iso 9001 مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1.800.000
دوره ممیزی iso 9001 مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1.800.000
دوره سرممیزی ISO9001 مجازی بین المللی از QAL انگلستان 24 3.500.000
دوره آشنایی با مفاهیم IMS مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1.800.000
دوره ممیزی IMS مجازی بین المللی از QAL انگلستان 24 2.800.000
دوره کالیبراسیون عمومی مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1.900.000
Hse دوره مقدماتی مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1.800.000
hse دوره افسری مجازی بین المللی از QAL انگلستان 32 3.500.000
دوره مهندسی حریق مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1.800.000
دوره تهیه و تدوین HSE PLAN ویژه پیمانکاران مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1.800.000
دوره بازرسی جوش بر اساس استاندارد AWS و ASME مجازی بین المللی از QAL انگلستان 24 2.500.000
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK مجازی بین المللی از QAL انگلستان 24 2.100.000
دوره مهارت های ارتباطی مجازی بین المللی از QAL انگلستان 8 1.200.000
دوره اصول طراحی پایپینگ مجازی بین المللی از QAL انگلستان 24 2.500.000
دوره مهندسی فروش مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1.500.000
دوره کارمند حرفه ای مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1.500.000
دوره تکنیک های پاسخگویی تلفنی مجازی بین المللی از QAL انگلستان 8 1.200.000
دوره اصول نظام آراستگی محیط کار (5s) مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1.600.000
دوره اصول و روش های بایگانی اسناد اداری مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1.600.000
دوره آیین نگارش مکاتبات اداری و گزارش نویسی مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1.600.000
دوره منشیگری مدرن مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1.600.000

 

پیام شما؟
در صورت پاسخ، من را با ایمیل با خبر کن
نظرات کاربران