دوره مهارت های ارتباطی (مدرس : دکتر گودرز عکاشه)

دوره مهارت های ارتباطی (مدرس : دکتر گودرز عکاشه)

دیدگاه خود را ارسال نمایید

نظرسنجی

نظر شما درباره برگزاری دوره های پیشرفته امداد و نجات در سطح کشور چیست؟

ثبت نظر شما