بک درفت آتش در کارگاه رنگ

بک درفت آتش در کارگاه رنگ ، بک درفت، پرو، اموزش حریق، اموزش اتش نشانی، اتش نشانی، هلال احمر ، حریق

بک درفت آتش در کارگاه رنگ در محیط شلوغ شهری واقع در اروگوئه 

دیدگاه خود را ارسال نمایید