انفجار نیروگاه گازی مکزیکو سیتی

انفجار نیروگاه گازی مکزیکو سیتی، انفجار، نیروگاه گازی،اموزش حریق، اموزش اتش نشانی، اتش نشانی، هلال احمر ، حریق

انفجار نیروگاه گازی مکزیکو سیتی سال 2012 

دیدگاه خود را ارسال نمایید