برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی

آکادمی بین المللی پرشین با هدف سیاست گذاری، برنامه‌ریزی وتدوین ساختار نظام‌مند برگزاری همایش‌ها وکنفرانس‌های ملی و بین‌المللی بانگاهی ساختارمند بر محتوا وضرورت‌های کشور با در نظر گرفتن چشم اندازها و نقاط اثرگذاری در بازه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آغاز به کار نموده است.

امکانات و سوابق:

این مجموعه با استعانت از خداوند متعال، یاری پرسنل مجرب و همکاری بسیاری از مجموعه‌های علمی، فرهنگی، دانشگاهی و اجرایی درابتدا توانسته است تعداد قابل توجهی از پروژه‌ها و برنامه‌های ملی و بین‌المللی را بررسی نموده و ضرورت‌های برنامه‌ریزی همایش و کنفرانس‌ها را استخراج نماید.

 

اعتقاد راسخ این مجموعه بر آن است که قبل از برگزاری و اجرای هر همایش به ضرورت می‌بایست پژوهش و تحقیق وثمردهی آن با استناد به آمار و نتایج تحقیقی به اثبات برسد وسپس شکل و روش‌های اجرایی آن مورد بررسی قرار گیرد.

پارامترهای موثر در اجرای یک برنامه عموما از یکصد عنوان تجاوز می‌کند که دقت نظر نه با افزایش این عدد بلکه با توجه ویژه به پارامترهای موثر، چیدمان الویت‌ها و عمل کردن به نکات فوق الذکر است و لذا در تلاش مستمر جهت حصول بیشتری نتایج از یک برنامه خواهیم بود.

اهداف ورویکردها آکادمی بین المللی پرشین :

طراحی و اجرای :

·         کنفرانس 

·         سمينار 

·         کنگره

·         سمپوزيوم

·         گردهم آيي

·         جشنواره

·         بزرگداشت

·         برنامه‌ریزی و اجرای نمایشگاه‌ها

·         پژوهش و تحقیق در حوزه سمینار و همایش

·         همکاری مستمر با بانک‌های اطلاعاتی و بهره‌گیری از آن در تدوین پروژه‌های مورد نظر

·         مدیریت علمی و فنی همایش‌ها و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی

·         پذیرش و اجرایی نمودن سمینارها و کنفرانس‌های سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها و کلیه مراکز               دولتی و خصوصی کشور

 

ساختار اصلی این مجموعه شکل گرفته از بخش‌ها و کمیته‌های زیر می‌باشد:

 

کمیته برنامه‌ریزی و ارزیابی همایش

کمیته تحقیقات آماری

کمیته‌های اجرایی و تشریفات

کمیته تبلیغات و مصور سازی

کمیته حمل و نقل و پشتیبانی

کمیته مهندسی کنترل پروژه

کمیته ارزیابی و داوری مقالات

کمیته ستاد خبری و اطلاع رسانی

کمیته اجرای پروژه های رسانه ای (تیزر-فیلم-تبلیغات)

لطفاً جهت اطلاع از نحوه همکاری، با کارشناسان ما تماس بگیرید.


دیدگاه خود را ارسال نمایید