نمونه گواهینامه های بین المللی

نمونه گواهینامه های بین المللی

آکادمی پرشین در راستای ایجاد رزومه معتبر و قابل ارائه و استناد جهت دوره های مرکز با مراجع بین المللی همکاری داشته و به هنرجویان گرامی پس از گذراندن دوره ها گواهینامه بین المللی اعطا می نماید.

 

برخی از نمونه گواهینامه ها:
 

ASYS اسپانیا

QAL انگلستان

BRS امریکا

 

دیدگاه خود را ارسال نمایید

نظرسنجی

(titlepoll)

(itempoll)
(/itempoll) ثبت نظر شما