دوره های مجازی

نام دوره نوع برگزاری گواهینامه مدت دوره هزینه دوره  ثبت نام
دوره آشنایی با مفاهیم iso 9001 مجازی بین المللی 16 190000
دوره ممیزی iso 9001 مجازی بین المللی 16 260000
دوره سرممیزی ISO9001 مجازی بین المللی 24 390000
دوره آشنایی با مفاهیم IMS مجازی بین المللی 16 190000
دوره ممیزی IMS مجازی بین المللی 24 260000 ​​​​​​​
دوره کالیبراسیون عمومی مجازی بین المللی 16 190000 ​​​​​​​
Hse دوره مقدماتی مجازی بین المللی 16 190000 ​​​​​​​
hse دوره افسری مجازی بین المللی 32 390000 ​​​​​​​
دوره مهندسی حریق مجازی بین المللی 16 260000 ​​​​​​​
دوره تهیه و تدوین HSE PLAN ویژه پیمانکاران مجازی بین المللی 16 290000 ​​​​​​​
دوره بازرسی جوش بر اساس استاندارد AWS و ASME مجازی بین المللی 24 290000 ​​​​​​​
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK مجازی بین المللی 24 290000 ​​​​​​​
دوره مهارت های ارتباطی مجازی بین المللی 8 190000 ​​​​​​​
دوره اصول طراحی پایپینگ مجازی بین المللی 24 390000 ​​​​​​​
دوره مهندسی فروش مجازی بین المللی 16 290000 ​​​​​​​
دوره کارمند حرفه ای مجازی بین المللی 16 190000 ​​​​​​​
دوره تکنیک های پاسخگویی تلفنی مجازی بین المللی 8 190000 ​​​​​​​
دوره اصول نظام آراستگی محیط کار (5s) مجازی بین المللی 16 190000 ​​​​​​​
دوره اصول و روش های بایگانی اسناد اداری مجازی بین المللی 16 190000 ​​​​​​​
دوره آیین نگارش مکاتبات اداری و گزارش نویسی مجازی بین المللی 16 190000 ​​​​​​​
دوره منشیگری مدرن مجازی بین المللی 16 190000 ​​​​​​​
دوره بین المللی شیمی حریق مجازی بین المللی 16 390000 ​​​​​​​
دوره بین المللی مدیریت ایستگاه آتش نشانی مجازی بین المللی 24 390000 ​​​​​​​
دوره بین المللی سامانه مدیریت حوادث ICS مجازی بین المللی 16 390000 ​​​​​​​​​​​​​​


دیدگاه خود را ارسال نمایید