دوره های مجازی

دوره های مجازی

نام دوره نوع برگزاری گواهینامه مدت ساعت درج در گواهینامه
دوره آشنایی با مفاهیم iso 9001 مجازی بین المللی 16
دوره ممیزی iso 9001 مجازی بین المللی 16
دوره سرممیزی ISO9001 مجازی بین المللی 24
دوره آشنایی با مفاهیم IMS مجازی بین المللی 16
دوره ممیزی IMS مجازی بین المللی 24
دوره کالیبراسیون عمومی مجازی بین المللی 16
Hse دوره مقدماتی مجازی بین المللی 16
hse دوره افسری مجازی بین المللی 32
دوره مهندسی حریق مجازی بین المللی 16
دوره تهیه و تدوین HSE PLAN ویژه پیمانکاران مجازی بین المللی 16
دوره بازرسی جوش بر اساس استاندارد AWS و ASME مجازی بین المللی 24
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK مجازی بین المللی 24
دوره مهارت های ارتباطی مجازی بین المللی 8
دوره اصول طراحی پایپینگ مجازی بین المللی 24
دوره مهندسی فروش مجازی بین المللی 16
دوره کارمند حرفه ای مجازی بین المللی 16
دوره تکنیک های پاسخگویی تلفنی مجازی بین المللی 8
دوره اصول نظام آراستگی محیط کار (5s) مجازی بین المللی 16
دوره اصول و روش های بایگانی اسناد اداری مجازی بین المللی 16
دوره آیین نگارش مکاتبات اداری و گزارش نویسی مجازی بین المللی 16
دوره منشیگری مدرن مجازی بین المللی 16

دیدگاه خود را ارسال نمایید

نظرسنجی

(titlepoll)

(itempoll)
(/itempoll) ثبت نظر شما