Int.exam

 

دوره آمادگی امتحانات بین المللی

اکادمی بین المللی پرشین در حال حاضر دوره های آمادگی امتحانات بین المللی(IELTS/TOEFL iBT, Cambridge Exams) را برگزار می نماید:

دوره آمادگی IELTS

 زبان آموزانی که دوره A.I.C(سطح Intermediate)را گذرانده باشند می توانند در دوره آمادگی IELTS شرکت نمایند که در دو سطح تنظیم گردیده است. در سطح یک دوره آمادگی (IELTS) زبان آموزان با دو مهارت Speaking , Writing و در سطح دو با مهارت های Reading , Listening آشنا می شوند و آمادگی لازم را جهت شرکت در آزمون را کسب خواهند نمود. زبان آموزانی که نیاز به مدرک IELTS برای ادامه ی تحصیل دارند علاوه بر دوره آمادگی می بایست دوره تکمیلی IELTS +7 را نیز بگذرانند. پس از گذراندن این دوره تکمیلی زبان آموزان توانایی بهتری در دو مهارت Writing, Reading کسب خواهند نمود. 

دوره ساعت مهارت ها منابع
IELTS 1 30  LISTENING AND SPEAKING NEW Insight into IELTS (student book & workbook)
Cambridge IELTS 1-7 IELTS Speaking Test
IELTS 2 30 READING AND WRITING NEW Insight into IELTS (student book & workbook)
Cambridge IELTS 1-7
Writing Pamphlet
IELTS+7 30 READING AND WRITING A Book for IELTS Academic Writing Practice for IELTS


دوره IELTS 7+ براي متقاضياني طراحي گرديده كه مي خواهند نمره بالاتر از 7 در امتحان آكادميك IELTS بياورند. در اين دوره مهارت هاي Writing & Reading به صورت بسيار اصولي و تخصصي تمرین می شود.

دوره آمادگی TOEFL iBT

دوره ي آمادگي TOEFL در دو سطح 60 ساعته ارائه مي گردد در سطح 1 دو مهارت ( Speaking & Listening ) و در سطح دو به مهارت هاي ( Writing & Reading ) پرداخته خواهد شد از جمله امتيازات اين دوره كتاب و منابع آموزش بسيار كامل مي باشد.

دوره ساعت مهارت ها منابع
TOEFL 1 30  READING AND WRITING Barron’s Toefl iBT to 
the Next Generation TOEFL Test
Writing for the TOEFL iBT (3rd Edition)
TOEFL 2 30 LISTENING AND SPEAKING DELTA’s Key to the 
Next Generation TOEFL Test Barron’s Toefl iBT
دوره آمادگی آزمون های دانشگاه کمبریج

زبان آموزانی که مایل به دریافت مدرک رسمی از دانشگاه کمبریج هستند می توانند با شرکت در دوره های آمادگی آزمون های دانشگاه کمبریج و ثبت نام برای گذراندن این آزمون ها مدارک خود را هشت هفته پس از برگزاری آزمون دریافت نمایند. قابل ذکر آنکه مدارک دانشگاه کمبریج مادام العمر بوده و در تمام دنیا قابل ترجمه و اعتبار است. 

آزمون انگلیسی ویزه کودکان Y.L.E

(Young learners English Test ) آزمونی است درجهت ارتقاء کوشش و ایجادانگیزه درمیان فراگیران نوجوان. این آزمون که در سطوح Starter و Moversو Flyers تنظیم گردیده است محرک و مشوقی است عالی برای کودکان در ردیفهای سنی 7 تا 12 سال که در ایجاد نگاه مثبت نسبت به زبان انگلیسی و فراگیری آن نقش مهم دارد.

آزمون بین المللی K.E.T

آزمون بین المللی K.E.T ) Key English Test )اولین سطح از آ زمونهای دانشگاه (CAMBRIDGE ) میباشد.این آزمون مقدماتی برای فراگیرانی که دوره های Beginner و Elementary را گذرانده اند طراحی گردیده و معادل سطح A2 ( در چهارچوب مشترک اروپا ) میباشد. K.E.T توانائی ارتباط گفتاری و نوشتاری فراگیران را در حد روزمره در سطح مقدماتی را می سنجد.

آزمون بین المللیP.E.T

( Preliminary English Test ) دومین سطح از امتحانات دانشگاه ( CAMBRIDGE ) برای دانش آموزان سایر زبانها طراحی گردیده است.این آزمون که در سطح میانه ( Intermediate ) می باشد برای دانش آموزانی که دوره های Intermediate را گذرانده اند مناسب میباشد و معادل سطح B1 چهارچوب مشترک شورای اروپا می باشد.P. E.T توانائی ارتباط گفتاری و نوشتار فراگیران را در حد روزمره در سطح میانه (INTREMEDIATE) می سنجد.

آزمون بین المللی FCE

آزمون بین المللی ( First Certificate In English ) سومین سطح از دوره امتحانات (CAMBRIDGE) می باشداین آزمون که درسطح (Upper Intermediate) می باشد برای فراگیرانی طراحی گردیده است که دورهUI و آمادگی F.C.Eرا گذرانده باشند و معادل سطح (B2) درچهارچوب مشترک شورای اروپا میباشد.F.C.E توانائی گفتاری ونوشتاری فراگیران را دربرقراری ارتباط در پاره ای از موضوعات در سطح بالاتر از میانه Upper Intermediate می سنجد.

آزمون بین المللی C.A.E

(Cambridge Certificate in Advanced English) چهارمین سطح از امتحانات دانشگاه (CAMBRIDGE) میباشد. این آزمون که در سطح پیشرفته (Advanced ) می باشد برای فراگیرانی که دوره های C.A.EوF.C.E راگذرانده اند طراحی گردیده است ومعادلC1 چهارچوب مشترک شورای اروپا می باشد. C.A.E توانائی گفتاری و نوشتاری فراگیران را در برقراری ارتباط در اکثر موضوعات روزمره می سنجد. در ضمن C.A.Eدر بسیاری از دانشکاهها معادل نمره 7 IELTSمحسوب می گردد.

 


دیدگاه خود را ارسال نمایید