نحوه همکاری

 

با توجه به روند توسعه ، فرصتهای شغلی متعددی در پرشین آکادمی ایجاد گردیده است. از این رو ما در مجموعه خود صمیمانه از بهترین ها دعوت به همکاری می نماییم.

 در راستای تحقق اهداف خود و جهت تکمیل کادر شرکت، از افرادی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم.

لذا افراد واجد شرایط ضمن تکمیل فرم همکاری، توانمندی و فعالیت های خود را نیز شرح دهند تا بتوانیم بهترین زمینه ممکن را در راستای همکاری و مشارکت بیشتر ایجاد نماییم.

زمینه های همکاری اساتید محترم :  

مهارتها و سوابق

حداقل مدرک تحصیلی

جنسیت

عنوان رشته

رزومه تدریس مرتبط

ترجیحا کارشناسی ارشد

آقا و خانم

مدیریت

رزومه تدریس مرتبط

ترجیحا کارشناسی ارشد

آقا و خانم

صنایع

رزومه تدریس مرتبط

ترجیحا کارشناسی ارشد

آقا و خانم

حسابداری و مالی

TOEFEL +رزومه تدریس مرتبط

کارشناسی و بالاتر

آقا و خانم

زبان

رزومه تدریس مرتبط

ترجیحا کارشناسی ارشد

آقا و خانم

عمران

 

 

 

 

 

 

موقعیت های شغلی درون سازمانی :

عنوان شغل

جنسیت

حداقل مدرک تحصیلی

مهارتها و سوابق

منشی

ترجیحا خانم

فوق دیپلم

آشنایی با Office

مسئول روابط عمومی

---

لیسانس

مهارتهای ارتباطی قوی

مدیر آموزش

---

ترجیحا کارشناسی ارشد

سابقه مدیریت آموزش

خدماتی

آقا

حداقل سیکل

بازنشسته

 

 

آکادمی بین المللی پرشین از طریق آزمون TTC مدرس زبان جذب می نماید. لطفا جهت اطلاعات بیشتر با واحد آموزش تماس حاصل نمایید.

 

 


دیدگاه خود را ارسال نمایید