تخفیفات

تعرفه تخفیفات سال 94 دوره ها و آزمونهای آکادمی بین المللی پرشین

اعضای آکادمی پرشین

15%

دانشجویان دانشگاه ها با ارائه ی کارت دانشجویی

10%

ثبت نام به صورت گروهی (حداقل 5 نفر)

10%

ثبت نام قطعی تا 1 ماه قبل از شروع دوره

10%

خانواده محترم شهدا

20%

ثبت نام همزمان دو یا چند دوره

10%

***سقف استفاده از تخفیفات 20% می باشد***

استفاده از هر بند از تخفیفات منوط به ارائه اصل مدرک ثبوت موضوع به همراه کپی آن جهت آرشیو در پرونده می باشد.

استفاده از تخفیفات منوط به تسویه حساب کامل تا قبل از  شروع دوره می باشد ، در غیر این صورت تخفیفات ملغی خواهد شد

اعضای آکادمی می توانند از شرایط پرداخت بصورت 50% هزینه دوره نقد و الباقی مبلغ طی یک چک بانکی یک ماهه استفاده نمایند

 

 


دیدگاه خود را ارسال نمایید