فرم اطلاعات شخصی

فرم اطلاعات شخصی

فرم استقرار گواهینامه های بین المللی صنایع غذایی

رستوران
آشپزخانه
(کیترینگ
فست فود
کافی شاپ

دیگر
تا 10 نفر
10 تا 20 نفر
20 تا 30 نفر
بیشتر از 30 نفر
SFBB : استاندارد ویژه کیفیت غذا
ISO22000 : استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی
HALAL : استاندارد بین المللی غذای حلال
HACCP : استاندارد تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی غذا
9001 استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت
ایزو 10002 : استاندارد رسیدگی به شکایات مشتریان
ایزو 10004 : استاندارد رضایتمندی مشتریان
دیگر


دیدگاه خود را ارسال نمایید