هنگامی که افراد درون سبدی که از جرثقیل آویزان است کار می کنند در معرض خطرات با ریسک بالا هستند البته با شناسایی و کنترل خطراتی که ممکن است باعث ایجاد صدمه یا مرگ و میر شوند می توان ایمنی محیط کار را افزایش داد.
در این کتابچه سعی شده است نکات ایمنی مربوط به انجام کار در سبدی که به جرثقیل آویزان است، به صورت اجمالی بیان شود بدیهی است که این منابع کلیه اصول و معیارهای ایمنی کار در سبد را بیان نمی کند و همه موارد ایمنی آن را پوشش نمی دهد. بلکه سعی شده است اطلاعات مختصر و مفیدی در آن گردآوری شود تا کارکنان بتوانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند و آن را مطالعه کنند بدیهی است برای کسب اطلاعات کامل، باید به دستورالعمل ها و استانداردهای مربوطه مراجعه شود. سعی کنید این کتابچه را همراه خود داشته باشید تا در صورت نیاز بتوانید به آن مراحعه کنید. اگر روش ایمن انجام کار را فراموش کردید این کتابچه به شما می تواند کمک کند که دچار مشکل نشوید و برایتان حادثه ای رخ ندهد.