گندزدایی به عنوان مهم‌ ترین مرحله از مکانیسم غیرفعال سازی با انهدام میکروب ‌های بیماری ‌زا (پاتوژن ها) محسوب می ‌شود که به ‌منظور جلوگیری از انتشار بیماری‌ های ناشی از آلودگی آبها در محیط ‌زیست و ساکنان حریم رودخانه‌ ها به کار می ‌رود. نکته مهم این است که فاضلاب باید قبل از گند زدایی، تصفیه شود تا اینکه عمل گند زدایی به طور مؤثر انجام ‌پذیر باشد.
ترکیبات کلر، متداول‌ترین گندزداهایی هستند که برای این منظور تاکنون به کار گرفته شده ‌اند. امروزه با توجه به تولید فرآورده‌ های جانبی خطرناک ناشی از استفاده ترکیبات کلر در آب، کاربرد سایر گندزداها از قبیل آب ‌اکسیژنه، پراسینگ اسید و پرتو فرابنفش ازون یا ترکیبی از دو و یا سه مورد از این مواد به عنوان گزینه جایگزین مطرح شده است.

محیط‌ زیست، جلوه ‌ای است از پهن‌ دشت بزرگ جهان آفرینش که خداوند سبحان آن را با قدرت شگرف و لایزال خود ساخته و پرداخته است. با توجه به رویارویی بشر امروزی با چالش‌ های متعدد زیست ‌محیطی از جمله آلودگی منابع آب، خاک، هوا، پدیده گرم شدن زمین، تخریب لایه اوزون و … همچنین مطابق با آموزه ‌های دینی و همچنین اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط ‌زیست یک وظیفه عمومی تلقی می‌ شود؛ به این معنی که کلیه افراد حقیقی و حقوقی موظف به حفظ محیط ‌زیست هستند.