توضیحات :

الکتریسیته در تمام محیط اطراف ما وجود دارد و هر جا که الکتریسیته وجود داشته باشد، خطرات مربوط به آن هم حضور دارند. ممکن است هر فرد در خانه یا محیط کار خود با خطرات الکتریسیته مواجه شود، اما در محیطی که ماشین آلات و ابزارهای برقی متعددی وجود دارد، احتمال مواجهه با خطرات الکتریسیته نیز افزایش می یابد. اگر نکات ایمنی در به کار گیری برق رعایت نشود، نیروی الکتریسیته می تواند بسیار خطرناک باشد و حوادثی نظیر آتش سوزی، سوختگی افراد و شوک الکتریکی را به وجود آورد و نهایتا میتواند تجهیزات را تخریب کرده و جان افراد را تهدید کند.
آمارها نیز نشان می دهد که مرگ و میر در اثر برق گرفتگی، سومین عامل ایجاد حوادث منجر به فوت است. در سراسر جهان عامل 12درصد ار مرگ کارگران جوان در محیط کار، برق است. با توجه به کاربرد گسترده برق، در زندگی امروز، تنها راه ایمن ماندن در برابر خطرات الکتریسیته، شناختن این انرژی و مهار کردن آن است. در این مجموعه به اختصار به چند اصل کلی در مورد الکتریسیته و نکات ایمنی مربوط به آن اشاره می شود.

بر اساس آمار سازمان ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای (NIOSH) هر سال در ایالات متحده 20 هزار کارگر زیر 18 سال از حوادث و آسیب های شغلی رنج می برند کارکنان جوان بیش از کارکنان با تجربه در معرض مخاطرات شغلی قرار می گیرند. به همین سبب آموزش های ایمنی و بهداشت شغلی برای کارکنان قبل از ورود آنها به محیط کار امری ضروری است تا از وقوع حوادث و صدمه به کارکنان بکاهد.