لیفتراک ها از وسایل جابه جایی بار در صنایع هستند. این نوع از ماشین آلات با توجه به راحتی استفاده و نقش موثر آن ها در جا به جایی اجسام، کاربرد گسترده ای در صنایع دارند. البته عدم استفاده صحیح و ایمن از این وسایل، می تواند باعث بروز حوادث جدی در صنعت شود. در این کتابچه به مباحث زیر در ارتباط با ایمنی لیفتراک پرداخته می شود:
– نیازهای رانندگان لیفتراک
– لیفتراک فقط برای جابه جایی بار است
– اصول ایمنی عمومی
– رانندگی ایمن
– بازرسی های ایمنی و عملیاتی
– اپراتوری لیفتراک
– بالابردن بار
– پایین گذاشتن بار
– خالی کردن بار تریلر
– بارگیری ایمن بار
– پایداری لیفتراک
– نکاتی برای چپ کردن
– کار با سوخت پروپان

با عنایت به این که لیفتراک ها از ماشین آلات مورد استفاده در صنعت نفت هستند، ضروری است در خصوص مسائل ایمنی آن، مطالب لازم ارائه شود تا از بروز حوادث مرتبط، جلوگیری شود. هدف از تهیه این کتابچه، آشنایی کارکنان با مسائل ایمنی لیفتراک، به منظور کاهش آسیب های ناشی از حوادث مربوطه است. بدیهی است که نمی توان در این چند صفحه، همه مسائل مربوط به ایمنی لیفتراک را بیان کرد. لذا توصیه می شود برای کسب اطلاعات بیشتر به دستورالعمل ها و استانداردهای مربوطه مراجعه شود.