گاز H2S از تجزیه مواد آلی حاوی گوگرد تولید می شود. این گاز از هوا سبک تر است و در نزدیک زمین جمع می شود. تماس های کشنده در صنایع متعددی نظیر استخراج گاز طبیعی و نفت، معادن زیرزمینی زغال سنگ، فاضلابها، صنایع لاستیک سازی و دباغی ممکن است روی دهد. از نظر محیطی، ممکن است در مناطقی که ذخایر گاز طبیعی و گازهای آتش فشانی وجود دارد، تماس صورت گیرد
مواجهه و مرگ ناشی از H2S به عنوان یک مشکل شایع در مناطقی که گاز طبیعی و نفت از زمین استخراج می شود و نیز در صنعت پتروشیمی مطرح است. در این صنایع HAS به گاز ترش موسوم است.

یکی از آلایندهای محیط کار به ویژه در پالایشگاه ها و مناطق عملیاتی، که کارکنان به طور وسیعی با آن مواجهه دارند، گازها و بخارات سمی هستند، لذا اطلاع رسانی درباره ی آنها از جمله اهداف این مجموعه و مجموعه های مشابه است.