0
0

همکاری با ما

آکادمی بین المللی پرشین یکی از بزرگ ترین و معتبر ترین مجموعه های آموزشی کشور، با اعتبار و شعاع فعالیت بین المللی می باشد.

پرشین آکادمی در نظر دارد به منظور توسعه فعالیت های آموزشی خود از متخصصین در زمینه های مختلف بهره جوید.

در صورتیکه سابقه آموزشی و تخصصی در زمینه های ذیل و ضمناَ تمایل به همکاری با خانواده پرشین آکادمی دارید، لطفا فرم ذیل را تکمیل و در آخر فایل رزومه خود را آپلود نمایید.

[gravityform id=”3″ title=”true” description=”true”]