امروزه مسئله روشنایی برای صنایع و محیط کارگاه ها اهمیت ویژه ای دارد، زیرا کمبود روشنایی در محیط کار علاوه بر ایجاد خستگی اعصاب، به سلامت و بینایی کارکنان هم صدمه می زند. یک شخص بالغ حدود ۱۶ ساعت در طول شبانه روز از چشم های خود استفاده می کند و ۶۰ درصد از فعالیت ماهیچه های چشم او برای رساندن پیامهایی به مغز، مصرف می شود. بنابراین مقدار روشنایی محیط کار باید در سطحی باشد که احساس راحتی و آسایش بینایی را فراهم کند.

نور از عوامل فیزیکی مهمی است که وجود آن در محیط کار اهمیت ویژه ای دارد، بنابراین باید به تأمین روشنایی کافی و مناسب در کارگاه ها توجه کرد. زیرا رعایت نکردن این موضوع باعث کاهش بازده کار، افزایش حوادث ناشی از کار و بروز عوارض مختلف در کارگران می شود. این امر موجب دور شدن سازمان ها از هدف مهم حفظ و صیانت از نیروی کار و افزایش بهره وری می شود، از این رو مجموعه حاضر برای آشنایی هر چند مختصر کارکنان و مدیران با اهمیت روشنایی و برخی از استانداردهای آن تهیه شده است.