آكادمي بين المللي پرشين با توجه به فرارسيدن هفتم مهر ماه (روز ملي آتشنشاني و ايمني) در نظر دارد، به منظور قدرداني از زحمات عزيزان آتش نشان ويدئو كليپي با همكاري يكي از خوانندگان كشوري تهيه نمايد.
بدين منظور عزيزاني كه علاقه مند به درج تصوير خود در اين اثر ماندگار هستند لطفا با توجه به نكات ذيل آثار خود را ارسال نمايند :
مشخصات عكس ارسالي :
1- با كيفيت
2- ترجيحا بصورت افقي
3- عكس از خود شخص يا همكاران
4- عكس حین عملیات اطفاء ، امداد و نجات ، غواصی نجات ، نجات در ارتفاع و كليه خدمات آتش نشاني
مشخصات فيلم ارسالي :
1- با كيفيت
2- ترجيحا بصورت افقي
3- فيلم از خود شخص يا همكاران
4- عكس حین عملیات اطفاء ، امداد و نجات ، غواصی نجات ، نجات در ارتفاع و كليه خدمات آتش نشاني
حداكثر 1 دقيقه
لازم بخ ذكر است از تصاوير و كليپ هاي با كيفيت و مرتبط در كليپ بهره جويي مي گردد.

 

ماجراي نام گزاري هفتم مهر به روز آتش نشاني و ايمني :

در تاریخ 7 مهرماه 1359 در حالی كه تنها 8 روز از حمله سراسری عراق به خاک ایران گذشته بود‏ پالایشگاه آبادان توسط هواپیما های دشمن بعثی مورد حمله هوایی قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد.

ده ها مامور آتش نشانی منطقه و شهرهای اطراف بلافاصله برای مهار شعله های سرکش آتش به پالایشگاه رفتند و مشغول خاموش کردن آن شدند. حرارت آتش سوزی تاسیسات پالایشگاه و مواد سوختی به حدی زیاد بود که به هیچ کس اجازه نزدیک شدن نمی داد اما آتش نشانان با شجاعت و از جان گذشتگی درحالی که شدت گرما آنها را آزار می داد شعله های آتش را به محاصره خود در آورده و با بکارگیری ده ها رشته لوله آبرسان سرگرم مبارزه با آتش شدند.

اوضاع و شرایط بسیار خطرناکی حاکم بود و هر لحظه احتمال می رفت با انفجار بخش هایی از تاسیسات نفتی جان عده ای به خطر افتد. آتش نشانان با در دست داشتن لوله های آب پرفشار آتش نشانی به طور مداوم اقدام به اطفاء حريق مي نمودند که ناگهان چند هواپیمای دشمن در آسمان آبادان دیده شد و چند لحظه ی بعد چند بخش از پالایشگاه مورد تهاجم هوایی قرار گرفت و صدای انفجار یکی پس ازدیگری به گوش رسید.

نیروهای آتش نشانی به رغم هجوم ناجوانمردانه ی دشمن دست از فعالیت نکشیدند و هم چنان بکار خود ادامه دادند. با وقوع هر انفجار حجم عظیمی از آتش به آسمان بلند می شد و لحظاتی بعد نیز بارانی از ترکش و تکه های فلز بر روی آتش نشانان فرومی ریخت. هنوز چند ثانیه ای از این هجوم هوایی نگذشته بودکه پیکر ده ها آتش نشان بر روی زمین افتاد و جریان آبی که از لوله های آتش نشانی خارج می شد به خون 20 آتش نشان شهید و نیز ده ها آتش نشان مجروح آغشته شد.