0
0

بین المللی

Showing all 7 results

دوره آموزشی آتش نشانی مقدماتی

پیشگفتار : آتش‌نشانی یا اطفا حریق، مجموعه اقداماتی است که برای مقابله با آتش انجام شده و شامل خاموش کردن، کنترل و یا هدایت آتش‌های ناخواسته می شود. اهداف آتش‌نشانی...
290,000تومان
1
 
شرکت در دوره