0
0

گواهینامه

Showing all 3 results

سیستم های مجوزهای کار (پرمیت)

پیشگفتار : مجوز انجام کار یا پرمیت یک برگه رسمی و مورد تایید است که الزامات و احتیاطات مورد نیاز برای انجام فعالیت هایی که خطرات بالقوه ی ای دارند...
490,000تومان
20 دكتر محمود بشيري نسب
 
شرکت در دوره