توضیحات

مدت برگزاری دوره : 24 ساعت  (3 جلسه 8 ساعته)

زمان برگزاری : 30 مهر الی 2 آبانماه 1399

پیش نیاز : حداقل 2 سال سابقه آتش نشانی شهری یا صنعتی

مخاطبان : آتش نشانان شهری و صنعتی

هدف دوره : آشنایی با مهارت های فرماندهی تیم آتش نشانی (به شرح سرفصل ها)

نفرات آموزش دیده تا به امروز: 108 نفر

دفعات برگزاری دوره تا به امروز: 2 دوره

دامنه، تعاریف، سطوح :

 • مهارت های پیش نیاز
 • مشخصات و شرایط برای فرمانده شدن
 • مهارت های مورد نیاز فرمانده
 • تصمیم های مرگ و زندگی
 • تیم سازی و رهبری :
 • تبدیل گروه به تیم
 • توسعه مهارت های تیم
 • شیوه های رهبری

 

 • مهارت های فرماندهی :
 • SOP, ERG, Rescue Data, application Tools
 • پذیرش فرماندهی-انتقال فرماندهی، ارتباطات
 • Size up – منابع عملیات زمان بر، مدیریت صحنه عملیات
 • استراتژی- تاکتیک های عملیاتی – سکتور بندی، کانون یابی
 • اطفاء و سکتور بندی در ساختمان بلند
 • مرور- بازنگری و تجدید نظر-اختلاف نظر –خاتمه عملیات
 • ایمنی :
 • ایمنی- بهداشت و محیط زیست در ایستگاه و محل عملیات
 • ارزیابی خطر – ارزیابی ریسک در محل عملیات
 • مهارت های برنامه ریزی :
 • مدیریت و برنامه ریزی
 • طرح ریزی
 • حل مساله
 • پیش طرح عملیاتی
 • ICS :

کلیات ICS

مهندس ناصر رهبر :

کارشناس رسمی دادگستری در امور آتش نشانی

مدیر در معاونت پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران

مدیرآموزش عملیات سازمان آتش نشانی تهران

 دبیر شورای سیاستگذاری پژوهش سازمان آتش نشانی تهران

 مدیر آموزش و مدرس در معاونت آموزش آتش نشانی

 مشاور فنی وزارت کار

 مدیر اداره مطالعات فنی معاونت پیشگیری آتش نشانی تهران

 کارشناس ارشد معاونت پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران

 فرمانده

با ارائه 2 گواهینامه معتبر از :

1- گواهینامه از دانشگاه علمی کاربردی وزارت کشور با کد مجوز سازمان مدیریت دولتی (قابل استفاده در تمامی سازمان ها و ارگان های دولتی)

2- گواهینامه لاتین از آکادمی بین المللی پرشین

شهریه دوره :

  
   

 بصورت آزاد و شرکتی

 

980.000 

 پرسنل آتش نشانی شهرداری ها

 

590.000

هزینه دوره شامل ارائه 2 گواهینامه معتبر می باشد.       

 • دسترسی به اینترنت پرسرعت.
 • هماهنگی و حضور در ساعات مقرر در کلاس (در صورت آنلاین بودن).
 • مطالعه دستورالعمل شرکت در کلاس های آنلاین به منظور آمادگی در زمان برگزاری.
 • مطالعه کامل قوانین و مقررات ثبت نام.