توضیحات

مدت برگزاری دوره : 24 ساعت  (3 جلسه 8 ساعته)

زمان برگزاری : 12 الی 14 آذرماه 1399

پیش نیاز : دوره های مقدماتی آتش نشانی

مخاطبان : آتش نشانان شهری و صنعتی

هدف دوره : آشنایی با مهارت های فرماندهی تیم آتش نشانی (به شرح سرفصل ها)

نفرات آموزش دیده تا به امروز: 42 نفر

دفعات برگزاری دوره تا به امروز: 2 دوره

 اهداف

 • تعریف کف
 • مایع کف
 • محلول کف
 • حباب کف.
 • سرلوله کف ساز
 • تناسب ساز (تزریق کننده – اینداکتور).
 • توربکس
 • غلظت کف
 • درصد کف
 • ویسکوزیته

مایع کف

 • H .11
 • انبساط حجمی مایع کف
 • الاستیسیته کف.
 • بازدهی اسمی
 • بازدهی حقیقی…

انواع کف

 • طبقه بندی مایع کف از نظر تشکیل مثلث کف
 • طبقه بندی مایع کف از نظر مواد تشکیل دهنده
 • کف های پروتئینی
 • مایع کف پروتئینی
 • مایع کفهای فلورو پروتئینی
 • کف غیرپروتئینی (سنتاتیکی )
 • لایت واتر AFFF

مایع کف ها

 • مایع کفهای مقاوم در برابر الکلها
 • مایع کفهای انبساط بالا (پرتوسعه)..
 • انواع کف از نظر انبساط حجمی
 • تقسیم بندی کفها از نظر میزان پرتاب

مشخصات فنی کف

 • نام مایع کف
 • مایع کف –
 • مواد تشکیل دهنده مایع کف
 • درصد مایع کف
 • اکی والان وزنی
 • سیالیت مایع کف
 • نوع مایع در حال حرکت .
 • رنگ مایع کف
 • بوی مایع کف
 • وزن مخصوص مایع کف (وزن حجمی مایع کف)

مایع کف

 • PH .9-3
 • انبساط حجمی مایع کف
 • الاستیسیته کف
 • میزان اختلاط صحیح
 • فشار مناسب
 • محیط عملیات
 • نوع آب مصرفی
 • نقطه انجماد مایع کف
 • درجه تبخیر مایع کف
 • مقاومت در برابر حرارت
 • قدرت جذب آب
 • رسوب گذاری مایع کف
 • قدرت خاموش کنندگی و پوشانندگی مایع کف
 • عدم جذب مواد سوختی
 • کاربرد زیر سطحی
 • میزان پرتاب کف

تجهیزات و وسایل کف ساز

سرلوله های کف ساز (نازلهای کف ساز)..

دستگاههای تزریق کننده مایع کف

تعریف تناسب ساز (اینداکتور، تزریق کننده، مخلوط کن).

تزریق کنندههای بین مسیر

تزریق کننده جوار پمپی

عملیات کف سازی

 • نحوه پاششحباب کف بر روی مایعات در حال اشتعال…
 • نحوه بکارگیری تزریق کننده بین مسیر در کفرسانی.
 • طرز کار با اینداکتور جوار پمپی
 • اینداکتور جوار پمپی نوع گودآیو
 • نحوه عملیات با تزریق کننده جوار پمپی:
 • اثر مایع کف روی مواد دیگر
 • انبارداری مایع کف
 • انبار و ذخیره کردن مایع کف

محاسبات کف سازی

مهندس محمد تنها :
*مدرس دوره های آتش نشانی
*دوره دیده در کالج مورتون انگلستان
*مدیر آموزش
*فرمانده

با ارائه 2 گواهینامه معتبر از :

1- گواهینامه از دانشگاه علمی کاربردی وزارت کشور با کد مجوز سازمان مدیریت دولتی (قابل استفاده در تمامی سازمان ها و ارگان های دولتی)

2- گواهینامه لاتین از آکادمی بین المللی پرشین

شهریه دوره :

  
   

 بصورت آزاد و شرکتی

 

1.000.000 

 پرسنل آتش نشانی شهرداری ها

 

600.000 تومان

هزینه دوره شامل ارائه 2 گواهینامه معتبر می باشد.       

 • دسترسی به اینترنت پرسرعت.
 • هماهنگی و حضور در ساعات مقرر در کلاس (در صورت آنلاین بودن).
 • مطالعه دستورالعمل شرکت در کلاس های آنلاین به منظور آمادگی در زمان برگزاری.
 • شرکت در آزمون پس از دوره و کسب حدنساب نمره.
 • مطالعه کامل قوانین و مقررات ثبت نام.