توضیحات

مدت برگزاری دوره : 32 ساعت  (4 جلسه 8 ساعته)

زمان برگزاری : 13-14-15-16 شهریورماه 1399

ساعت 16 الی 22

پیش نیاز : ندارد

مخاطبان : آتش نشانان صنعتی و شهری – مدیران و پرسنل HSE، امدادگران، مدیران و پرسنل مدیریت بحران، علاقه مندان به مباحث مواد خطرناک

هدف دوره : آگاهی و شناخت کامل از مباحث مواد خطرناک در سطح بین المللی

نفرات آموزش دیده تا به امروز: 83 نفر

دفعات برگزاری دوره تا به امروز: 3 دوره

 • مرورسطح های آموزشی هزمت
 • کمترین سطح آموزش و مهارتهای مورد نیاز پاسخ دهندگان حوادث هزمت
 • سطح آگاهی و شناخت (FRA)
 • سطح عملیات (FRO)
 • سطح تکنسین (FRT)
 • سطح متخصص (FRS)
 • سطح فرمانده حادثه (FRC)
 • تیم واکنش در شرایط اضطراری
 • تیم پاکسازی سایت مواد خطرناک
 • تیم درمان، انبارداری و زدودن مواد خطرناک
 • مفاهیم HAZWOPER
 • استانداردهای مختلف مرجع حوزه هزمت
 • الف-تقسیم بندی مواد خطرناک مطابق استاندارد حوزه نظامی ( CBRNE)
 • حوزه نیروهای امدادی
 • ب -تقسیم بندی مواد خطرناک مطابق استاندارد انجمن حفاظت در برابر حریق امریکا( NFPA ):
 • ج-تقسیم بندی مواد خطرناک مطابق استاندارد ملل متحد UN:
 • کنوانسیون های زیرمجموعه تقسیم بندی UN
 • آشنایی با استاندارد های NFPA 472-473 EPAOSHALevels of Training
 • منابع مرجع که به روند تصمیم گیری مدیریت حوادث هزمت کمک می کند
 • الزامات قانونی مواد خطرناک
 • قوانین بالادستی واستانداردهای مرجع
 • مراکز درمانی مشخص شده برای درمان مصدومین حوادث NBC
 • حیطه مسئولیتی سازمان های امدادی آتش نشانی و آتش نشان های صنعتی و نیروهای پشتیبان
 • در حوادث مختلف هزمت
 • اولویت مقابله و پاسخ در حوادث هزمت
 • اهداف مقابله و پاسخ در حوادث هزمت
 • آشنایی با مواد خطرناک (hazmat awareness)
 • تعریف مواد خطرناک
 • آشنایی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد Boiling Point, Vapor Pressure, Vapor Density, pH
 • تاریخچه مواد زائد سمی و خطرناک
 • اهمیت زیست محیطی کنترل مواد زائد خطرناک
 • اثرات بهداشتی و زیست محیطی مواد زائد خطرناک
 • گروه ویژه مدیریت مواد خطرناک
 • تعریف پسماند و مواد خطرناک در سازمان بهداشت جهانی
 • طبقه بندی و ویژگی های مواد زائد خطرناک بر اساس استاندارد های ملی و بین المللی
 • طبقه‌بندی مواد خطرناک مطابق استاندارد UN : بر اساس خصوصیات مواد
 • طبقه‌بندی مواد خطرناک مطابق استاندارد UN : بر اساس مود یا نحوه حمل و نقل مواد
 • پلاکارد GHS  فقط مختص مواد خطرناک شیمیایی
 • برگه های اطلاعات ایمنیSDS
 • آشنایی با برگه های اطلاعات ایمنی مواد(MSDS)
 • طبقه بندی عوامل شیمیایی زیان آور
 • کدهای بین المللی شرایط عادی و اضطراری شناسایی مواد خطرناک
 • (#ID) UN Number
 • NA Number
 • CAS Number
 • IUPAC Number
 • RTECS Number
 • لوزی شناسایی خطرات مواد (NFPA 704)
 • Kemler code
 • HAZCHEM
 • قوانین و مقررات مربوط به مواد زائد خطرناک
 • نحوه شناسایی مواد خطرناک از روی جداول ADR
 • شناخت انواع گروه‌های مواد خطرناک و پلاکاردها آنها
 • کتاب راهنمای پاسخگویی درشرایط اضطراری ERG   
 • پوشش های حفاظتی در حوادث مواد خطرناک
 • برچسب ها و علائم خطر در شناسایی مواد خطرناک
 • شناخت وسایل و تجهیزات عملیات مواد خطرناک
 • 1-تجهیزات انفرادی
 • 2-تجهیزات تیمی
 • 3-سازمانی:
 • لباسهای کار با مواد خطرناک [PPE]
 • 1-گروه بندی از نظر منطقه خطر:
 • 2-گروه بندی از نظرمصرف:
 • 3-سطوح لباس حفاظت شیمیایی:CPC
 • لباس های سطوح مختلف هزمت
 • ایمنی لباس های حفاظتی
 • انواع فیلترها و ماسک ها
 • استفاده ازلباسهای حفاظت شیمیایی درحوادث
 • (Heat Stress)فشارحرارتی
 • طریقه ارتباط برقرارکردن
 • خودروهای هزمت
 • دستکش های هزمت
 • پوتین های هزمت
 • دزیمتر و رادیومتر
 • آشنایی وکار با نرم افزارهای تخصصی مقابله با مواد خطرناک
 • تکنیک های نظارت و مونیتورینگ مواد خطرناک (چرخه تولید مصرف انبارداری حمل و نقل و دفع و پسمانداری)
 • آشنایی با سطوح پرتوگیری و استانداردهای اندازه گیری
 • آشنایی با تجهیزات اندازه گیری تشعشعات (دوزیمتر)
 • آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی در حوادث پرتویی
 • آشنایی با حوادث میکروبی/زیستی و راههای کنترل و مدیریت
 • آشنایی با حوادث شیمیایی و راههای کنترل و مدیریت
 • تکنیک های فرماندهی حادثه مواد خطرناک
 • دفع و رفع آلودگی مواد خطرناک
 • استاندارد عملیاتی درحوادث مواد خطرناک
 • مدیریت عملیات و رفع آلودگی درحوادث مواد خطرناک
 • عملیات جمع آوری و ذخیره سازی مواد خطرناک
 • الزامات حمل و نقل مواد خطرناک
 • حمل و نقل ریلی و خودوری مواد خطرناک
 • آشنایی با کانتینرهای حمل و نقل مواد خطرناک
 • بسته بندی و جابجایی مواد رادیو اکتیو
 • نقل و انتقال مواد پرتوزا
 • 5 نوع بسته بندی مواد پرتوزا و الزامات پرتونگاری صنعتی
 • شاخص ایمنی بحرانی
 • شناخت پسماند اتمی و مدیریت پسماندهای رادیواکتیو و چگونگی کنترل آنها
 • بیماری پرتوتابی:
 • اصول 9 گانۀ مدیریت پسمان‌های پرتوزا Safety Series No. 111-F
 • طبقه بندی پسمان های پرتوزا
 • پسمان های مایع:
 • پسمان مایع آلی پرتوزا
 • پسمان های جامد پرتوزا
 • پسمان های گازی و انتقال یافته به وسیله هوا
 • درجه‌بندی پسمان‌های رادیواکتیو، به وسیله IAEA
 • مباحث مواد خطرناک رادیولوژیکی (پرتویی)
 • آشنایی با تعاریف مراکز هسته ای و شناخت کلی انواع مراکز هسته ای موجود در کشور
 • نحوه برخورد با حوادث مختلف شهری و صنعتی
 • مشکلاتی که در حوزه پرتونگاری-رادیوگرافی وجود دارد
 • آشنایی با محافظت‌کننده‌های پرتویی
 • بازخوانی چند بحران هسته ای و کسب تجربه
 • حادثه تری مایل ایلند(TMI) آمریکا-1979
 • حادثه انفجار هسته ای چرنوبیل شوروی -1986
 • حادثه انفجار هسته ای فوکوشیما ژاپن 2011
 • انواع پرتوها و منابع پرتوساز
 • واحدهای سنجش پرتو یونساز :
 • استاندارد حد مجاز تشعشع
 • آشکارسازی و مونیتوریگ تابش
 • اثرات بالینی پرتو روی انسان:
 • حوادث شهری رادیواکتیو
  radioactive civil incident
 • مدیریت بحران های هسته ای
 • مدیریت حوادث پرتونگاری صنعتی
 • مدیریت انفجارات اتمی
 • تهدیدات، بحران ها وپدافند زیستی
 • مواردی از جنگ های بیولوژیک:
 • ویژگی تهدیدات زیستی
 • راهبرد کلان پدافند غیر عامل در حوزه زیستی
 • تهدید شناسی-ارزیابی سناریوها و اولویت بندی تهدیدات
 • اصول پدافند زیستی
 • آسیب پذیری ها در تهدیدات حوزه انسان دام و طیور و آبزیان مواد خطرناک عفونی
 • وضعیت‌ها و مسئولیت‌ها
 • فرماندهی و کنترل و مراقبت(C4ISR)
 • مانور عملیاتی (حوادث ترکیبی شیمیایی-میکروبی-هسته ای)
 • آزمون پایانی

دکتر امیرحسین کشاورز

————————————-

✔ دکتری مهندسی انرژی هسته ای

✔ رئیس کمیته مواد خطرناک قانون مدیریت بحران کشور

✔ عضو کمیته تدوین مدیریت بحران نیروهای مسلح

✔ رئیس دپارتمان هزمت مواد خطرناک سازمان آتش نشانی شهرداری تهران و…

با ارائه 2 گواهینامه معتبر از :

✔ گواهینامه از دانشگاه علمی کاربردی وزارت کشور با کد مجوز سازمان مدیریت دولتی (قابل استفاده در تمامی سازمان ها و ارگان های دولتی)

✔ گواهینامه بین المللی لاتین تحت اعتبار انگلستان

شهریه دوره :    
     
✔ بصورت آزاد و شرکتی   980.000 
✔ پرسنل آتش نشانی شهرداری ها   590.000

هزینه دوره شامل ارائه 2 گواهینامه و بدون درج آنلاین و مجازی در گواهینامه می باشد.

 • دسترسی به اینترنت پرسرعت.
 • هماهنگی و حضور در ساعات مقرر در کلاس (در صورت آنلاین بودن).
 • مطالعه دستورالعمل شرکت در کلاس های آنلاین به منظور آمادگی در زمان برگزاری.
 • مطالعه کامل قوانین و مقررات ثبت نام.