بر هیچ کسی پوشیده نیست که (پیشگیری) بهترین راه برای جلوگیری از بروز حادثه و آسیب افراد، اموال و محیط زیست است. بنابراین اگر قبل از اجرای هر کاری مسائل ایمنی و خطرات موجود در آن بررسی و مشخص شود، می توان با اجرای تمهیدات پیشگیرانه ی ایمنی، از وقوع حوادث جلوگیری کرد. پیشگیری از وقوع حوادث کاری ساده است ولی وقتی که یک حادثه رخ داد، کنترل و کاهش خسارت های آن امری دشوار و اغلب غیر ممکن است.
در این کتابچه سعی شده است تا نکاتی درباره ی چگونگی رعایت مسائل ایمنی، قبل از شروع کار مطرح شود و خلاصه بیان گردد. بدیهی است این کتابچه همه ی اصول و معیارهای ایمنی را بیان نمی کند، بلکه به گردآوری اطلاعات مختصر و مفیدی پرداخته است تا کارکنان بتوانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند و به مطالعه آن بپردازند. پر واضح است برای کسب اطلاعات کامل، باید به دستورالعمل ها و استانداردهای مربوطه مراجعه شود.