کاربرد وسایل نقلیه در زندگی روزمره انسانها به حدی است که در صورت حذف آنها، تمدن بشری با مشکلات بسیاری زیادی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر عدم رعایت مسائل ایمنی مربوط به حمل و نقل، باعث بروز تصادف و در نتیحه مرگ و آسیب به انسانها، آلودگی زیست محیطی و خسارت مالی می شود. آمار بالای حوادث رانندگی دز کشور ما و در پی آن حجم بالای تلفات انسانی، نشان از ضعف زیر ساخت های اساسی این مقوله و فرهنگ صحیح رانندگی در کشور دارد.
به طور حتم توجه به پارامترهای سه گانه دخیل در این گونه حوادث، یعنی انسان، ماشین و جاده و استاندارد سازی آنها از مهم ترین دغدغه های مسئولان کشور است.
در این کتابچه سعی شده که مبحث ایمنی در رانندگی، به طور اجمالی بیان و به طور خلاصه به چگونگی اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز حوادث ناشی از رانندگی پرداخته شود. بالا بودن آمار تصادف ها در کشور ما، اهمیت پرداختن به این موضوع را افزایش می دهد. در حالیکه با رعایت اقدامات ایمنی که اغلب ساده و ارزانند می توان از بروز این گونه حوادث و پیامدهای آنها ار جمله آسیب دیدن افراد، خسارت های مالی در پی آن و آلودگی های زیست محیطی جلوگیری کرد.