لجن پس ‌مانده مواد نیمه جامد از فرآیندهای صنعتی، گندزدایی آب و گندزدایی فاضلاب است. در اصطلاح عمومی به گل سیاهی که در ته مرداب، جوی و آب ‌های راکد باقی می‌ ماند، لجن می گویند.
در تصفیه ‌خانه ‌های فاضلاب، لجن‌ هایی تولید می‌ شود که باید دفع گردد. مدیریت جامدات شامل پردازش رضایت ‌بخش به‌ منظور دفع نهایی در محیط‌ زیست است و این در حالی است که لجن ‌ها به دلیل آلودگی بسیار زیادشان قبل از دفع نیاز به تصفیه و تثبیت دارند.
دفع لجن مازاد حاصل از تصفیه فاضلاب، از مسائل ضروری یک تصفیه ‌خانه فاضلاب به حساب می ‌آید و این بخش، قسمت عمده ‌ای از هزینه‌ های یک تصفیه‌ خانه فاضلاب را در بر می‌ گیرد. لذا ارائه راهکارهای صحیح مدیریتی برای لجن تصفیه‌ خانه‌ های فاضلاب امری ضروری است.

محیط‌ زیست، جلوه ‌ای است از پهن‌ دشت بزرگ جهان آفرینش که خداوند سبحان آن را با قدرت شگرف و لایزال خود ساخته و پرداخته است. با توجه به رویارویی بشر امروزی با چالش‌ های متعدد زیست ‌محیطی از جمله آلودگی منابع آب، خاک، هوا، پدیده گرم شدن زمین، تخریب لایه اوزون و … همچنین مطابق با آموزه ‌های دینی و همچنین اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط ‌زیست یک وظیفه عمومی تلقی می‌ شود؛ به این معنی که کلیه افراد حقیقی و حقوقی موظف به حفظ محیط ‌زیست هستند.