02191307120
+ 150 دوره دوره های حضوری برگزار شده
+ 10 سال سابقه 10 سال سابقه درخشان آموزشی
+ 5 دپارتمان 5 دپارتمان فعال آموزشی
+ 4000 عضو بیش از 4000 عضو آکادمی!
© تمامی حقوق مادی و معنوی برای آکادمی بین المللی پرشین محفوظ است. 1390
question