آکادمی بین المللی پرشین بزرگ ترین مرکز آموزش بین الملل در کشور می باشد که با همکاری های ملی و فراملی دوره های آموزشی تخصصی برگزار می نماید.

یکی از این همکاری ها با مرکز آموزش بین المللی Atlas knowledge انگلستان می باشد که دوره های آموزشی در حوزه HSE و نفت و گاز و پتروشیمی برگزار می نماید.

این قرارداد همکاری شامل دوره های مختلف شامل دوره های IMIST می باشد.

IMIST چیست؟

IMIST  (آموزش بین المللی ایمنی صنایع کوچک) یک واحد استاندارد OPITO است که از صنعت جهانی نفت و گاز برای دستیابی به اهداف ابتکاری ایمنی پشتیبانی می‌کند.

  • IMIST  جهت تهیه استاندارد جهانی جدید برای آموزش بهداشت و ایمنی ایجاد شده است، که یک سطح جامع و مداوم از آموزش در سراسر جهان را فراهم می‌کند و ایمنی نیروی کار و تطابق آنها با محیط کار را تقویت می‌کند.
  • این استاندارد تضمین می‌کند که کارگران از آگاهی و آموزش لازم در مورد ایمنی به منظور کاهش خطر و در نهایت کاهش تعداد حوادث ناشی از کار برخوردار باشند.
  • با بکارگیری این استاندارد، صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه و سهولت در روند استخدام نیز پیش‌بینی می‌شود، زیرا IMIST نیاز به تکرار و تداوم آموزش را کاهش می‌دهد.
  • IMIST  در حال حاضر به 13 زبان در دسترس است. انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی، عربی، هندی، مالزیایی، فرانسوی، ویتنامی، تایلندی، اندونزی، روسی، قزاقستانی، دانمارکی و فارسی.