آمــوزش هـــای درون ســازمانی In-house Training

 

آکادمی بین المللی پرشین با هدف توسعه دانش و بهبود مهارت های پرسنلی در شرکت ها، سازمان ها و ارگان ها، با پشتوانه علمی و سابقه ای درخشان در :

  • دپارتمان انرژی
  • دپارتمان HSE
  • دپارتمان صنایع
  • دپارتمان مدیریت

دوره های آموزشي متعددی که در آنها تبحر و تجربه ارزشمندی دارد را طراحي نموده و پيشنهاد مي نماید.

ما از میان انبوه دوره های آموزشی، در حیطه هایی ورود کرده ایم که توان ارائه سطح متمایزی از آموزش را در آن داشته ایم.

برخی از مشتریان ما :

متدولوژی آموزش درون سازمانی:

در طول برنامه های آموزشی پرشین آکادمی، تیم آموزشی بر اساس کار عملی و روش های آموزشی ساختار یافته، موضوع مورد نظر را آموزش داده و از طریق بررسی تعاملی تجارب عملی و واقعی، دانش استاندارد و تجارب آن حوزه را به شرکت کنندگان انتقال می دهند. در آموزش های درون سازمانی، مطالعات موردی می تواند بر حسب چالش های عینی سازمان متقاضی در حوزه مورد نظر سفارشی سازی شوند.

لطفاَ جهت ثبت درخواست دوره آموزشی این فرم را تکمیل نمایید.

و یا با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

 


دیدگاه خود را ارسال نمایید