دوره بین المللی بازرسی جوش عمومی

سرفصل های دوره بازرسی جوش بین الملل عمومی

سرفصل ها: 

  1. کلیات
  2. مهمترین فرایندهای جوشکاری و لحیم کاری
  3. مواد مصرفی در جوشکاری ها
  4. ویژگی های بازرسان جوش
  5. اسناد فنی مورد استفاده در جوشکاری
  6. خواص فلزات و آزمایشات جوش
  7. عیوب جوش و محدوده پذیرش آنها
  8. روش بازرسی از جوشکاری ها
  9. سوابق جوشکاری ها

هزینه برگزاری دوره با احتساب سوبسید دانشگاه کاشان 2000000 ریال

*به دانشجویان و اعضای نظام مهندسی شهرستان کاشان 20% تخفیف اعطا خواهد شد

مدرس : مهندس فریدونی

زمان : 21و22 آذر ماه پنجشنبه و جمعه ساعت 8:00 الی 14:00

با توجه به پایان دوره جهت ثبت نام بصورت مجازی اینجا کلیک نمایید 

 


دیدگاه خود را ارسال نمایید